پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری در روزهای 21 و 22 تیرماه 1401 در محل هتل المپیک تهران برگزار شد و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مدلسازی اطلاعات ساخت آقایان مهندس سعید خلیلی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی و مدیرعامل شرکت فناورانه بنایار مهراز ایرانیان، مهندس حسین موسوی دبیر انجم صنفی و پژوهشگر حوزه BIM، مهندس قاسم آریانی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی و مدیرعامل شرکت فناورانه ایستا اطلاعات فرداد و مهندس علی خادم موسوی خزانه دار انجمن صنفی مدلسازی اطلاعات ساخت و مدیر عامل شرکت فناورانه بایا بیم حضور داشتند.

این نشست در میزگردی با عنوان بررسی ظرفیت‌های استفاده از مفهوم BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) در طراحی، اجرا و ایمنی مهندسی حریق  به محور هایی چون

  • ظرفیت سنجی ایجاد پایگاه داده تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مورد تایید سازمان آتشنشانی در فضای BIM
  • مزیت‌های ابر نقاط، هوش مصنوعی، مدل‌سازی سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی در مهندسی حریق
  • مزیت های همزاد دیجیتالی در مدیریت ساخته‌ها برای هوشمند سازی راه‌های خروجی
  • کنترل ضوابط هوشمند به جهت یکپارچه سازی ، استاندارد سازی و وحدت رویه در اطفاء و اعلام حریق
  • بیان ظرفیت های مشترک مابین شرکت های مورد تایید سازمان آتشنشانی و شرکت های فعال در BIM

پرداخت و در رابطه با امکانات فناوری BIM در حوزه های یاد شده بحث و گفتگو شد.