پیرو تفاهم نامه فی‌مابین انجمن صنفی BIM و دبیرخانه کنفرانس پنجم مدل‌سازی اطلاعات ساخت ایران، اعضای معرفی شده از سوی انجمن از تخفیف‌های زیر در ثبت نام برخوردار خواهند شد:

️ 10% تخفیف رزرو غرفه در نمایشگاه جانبی کنفرانس.
️ 30% تخفیف ثبت نام اعضای بدون پروانه اشتغال نظام مهندسی.
️ 40% تخفیف ثبت نام اعضای دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی.

ارسال تصویر پروانه اشتغال برای استفاده از این تخفیف ضروری است.

شایان ذکر است که به شرکت کنندگان در این کنفرانس در انتهای روز دوم کنفرانس امتحان به عمل آمده و امتیاز یک دوره ارتقا پایه در صلاحیت های «نظارت و اجرا» در تمامی رشته ها اعطا می‌گردد.