کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای حوزه‌ی ساخت و ساز در جهان است. در این کنفرانس، حضور کنندگان از جمله متخصصان، دانش‌آموختگان، تحقیق کنندگان، دانشجویان و علاقه‌مندان به این حوزه، با هدف معرفی جدیدترین دستاوردهای مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت، ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، تبادل نظر و همکاری در مورد مسائل مرتبط با این حوزه، به یکدیگر معرفی می‌شوند.

در این کنفرانس، دو روز از زمان صرف شده برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت، ارائه مقالات و پوسترهای علمی، و دیدار با همکاران از سراسر جهان استفاده می‌شود. در این کنفرانس، موضوعات مختلفی مانند نرم‌افزارهای مدلسازی سه‌بعدی، روش‌های بهینه‌سازی در مدل‌سازی اطلاعات ساخت، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در این حوزه، مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و … مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرند.

با توجه به این که مدلسازی اطلاعات ساخت به عنوان یکی از مهمترین روش‌های مدیریت پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود، این کنفرانس به عنوان یک فرصت بسیار خوب در اختیار افرادی قرار می‌دهد که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به منظور یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود و همچنین برقراری ارتباط با افرادی که در همین حوزه فعالیت می‌کنند.

بنابراین، حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی اطلاعات ساخت در این کنفرانس، از جمله اقدامات مهمی است که نشان دهنده تلاش این افراد برای بهبود وتوسعه‌ی دانش و فناوری‌های مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت است. همچنین، همکاری و تبادل نظر با دیگر شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، می‌تواند به عنوان یک فرصت بسیار خوب برای آنها باشد تا از تجربیات دیگران بهره بگیرند و به ارتقای دانش و فناوری‌های مرتبط با این حوزه کمک کنند.

در این کنفرانس، علاوه بر اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی اطلاعات ساخت، جناب آقایان دکتر عزیزی، دکتر اقبال شاکری و دکتر وحید شاه حسینی و همچنین برخی از اساتید دانشگاه و قانونگذاران نیز در مورد مسائل مختلف مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت، ارائه مقاله و پوستر، برگزاری کارگاه‌ها و بحث‌های گروهی شرکت کردند. در این کنفرانس، موضوعات مختلفی مانند مدلسازی و تحلیل سازه‌ها، مدلسازی و تحلیل سیستم‌های تهویه، مدلسازی و تحلیل سیستم‌های روشنایی و … مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

در کل، کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه ساخت و ساز، فرصتی برای دانشمندان، تحقیق‌کردگان، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به این حوزه فراهم می‌کند تا با هم مباحث و مسائل مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت را بررسی و به اشتراک بگذارند.